Advies & Onderzoek

Speelplan zet zich in voor een goede kwaliteit van speel- en beweegruimte in Nederland en betrokkenheid van bewoners van beleid tot uitvoering. Wij hebben ruime ervaring in het doen van onderzoek, het opstellen van beleid, beheer- en uitvoeringsplannen voor de openbare speel- en beweegruimte. Bij het ontwikkelen van plannen gaat het thema spelen hand in hand met andere belangrijke thema’s in de openbare ruimte zoals sporten, bewegen, ontmoeting en toegankelijkheid.

Maatwerk in beleid en uitvoering

Speelplan ontwikkelt beleid voor grote en kleine gemeenten. Wanneer een gemeente nog geen speelbeleid heeft, of het beleid is verouderd, kan Speelplan helpen bij het opstellen of actualiseren van een plan. Ook ontwikkelen wij geharmoniseerd beleid voor fusiegemeenten. De lokale situatie van een gemeente wordt onder de loep genomen en meegenomen in de planvorming. Geen wijk/stadsdeel of dorp is hetzelfde en maatwerk bij uitvoering is daarom belangrijk.

De vertaling van beleidsvisie en -ambities naar een concreet uitvoeringsplan voor speelruimte is de volgende stap. Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan kan worden gecombineerd met beleidsontwikkeling of juist door Speelplan worden opgepakt wanneer de gemeente zelf het beleid gereed heeft. Soms kan het nodig zijn om eerst verschillende (financiële) scenario’s voor uitvoering te ontwikkelen om zo tot een goed onderbouwd plan te komen.

Onderzoek en participatie

Onderzoek en participatie zijn voor Speelplan de twee belangrijkste fundamenten voor de ontwikkeling van speelruimteplannen. Het begeleiden van participatie rondom de ontwikkeling en uitvoering van speelruimteplannen is de rode draad door onze werkzaamheden.

Speelplan maakt vaak gebruik van de kennis van bewoners, de ‘lokale experts’. Op verschillende momenten en bij verschillende plannen kan het verstandig zijn de ervaringen van bewoners in kaart te brengen om een plan te maken dat aansluit op hun behoeftes en wensen. Afhankelijk van de doelgroepen die je wil benaderen, wordt een traject uitgestippeld met onder andere wandelingen langs speelplekken (met kinderen), jongerenbijeenkomsten, koffieochtenden en bewonersavonden.

Ook wanneer de plannen gereed zijn, is inspraak door bewoners een goede manier om draagvlak te versterken en kan een stap worden gezet om bewoners zelf een actieve rol te laten spelen in hun omgeving (bv. rollen in toezicht en beheer).

Speelruimte in beeld

Speelplan maakt beeldende en beknopte rapportages die van bestuur tot bewoner begrijpelijk zijn. Wij werken graag in beeld en kaart: wij stellen speelruimtekaarten op. De kaarten kunnen worden gebruikt in speelruimteplannen, maar ook als praatplaat voor participatie met bewoners en maatschappelijke partners. Zo maken we de openbare ruimte in een oogopslag inzichtelijk voor iedereen.

Bent u geïnteresseerd?

Of wenst u meer informatie te ontvangen