Beheer- en beleidsplan

Beheer- en beleidsplan “spelen”

Als beheerder van speeltoestellen in de openbare ruimte bent u verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, veiligheid en eventuele vervanging van deze toestellen. Een goed overzicht in onderhoud, planning en kosten zijn hierbij van groot belang. Een goed beheer- en beleidsplan is onmisbaar om jaarlijks onderhoud en veiligheid goed in te kunnen plannen en daarmee ook te begroten in uw meerjarenbegroting. Een goed advies is essentieel voor de perfecte speelplek.

Maatwerk in speelruimteplannen

Speelplan ontwikkelt beleid voor grote en kleine gemeenten. Bij het ontwikkelen van plannen gaat het thema “spelen” hand in hand met andere belangrijke thema’s in de openbare ruimte zoals sporten, bewegen voor alle leeftijden, gezondheid, ontmoeten, inclusiviteit, circulariteit en klimaat. Speelplan vindt het belangrijk dat bewoners en personen buiten de gemeente participeren in de beleidsontwikkeling en dat beleid begrijpelijk is van bewoner tot bestuur. Daarom maken wij leesbare en beeldende plannen.

Meerjarenplannen

Beleidsambities en -uitgangspunten vertalen we naar concrete uitvoerings- en beheerplannen. Het ontwikkelen hiervan kan worden gecombineerd met beleidsontwikkeling of juist door Speelplan worden opgepakt wanneer de gemeente zelf het beleid gereed heeft. Soms is het nodig om aan de hand van (financiĆ«le) scenario’s eerst keuzes te maken om zo tot een goed onderbouwd en uitvoerbaar plan te komen.

Bent u geĆÆnteresseerd?

Of wenst u meer informatie te ontvangen