Factsheet Groene Speelplekken

Ons klimaat verandert, de zomers worden warmer en de regenbuien heftiger. Klimaatadaptatie van de openbare ruimte is daarom zeer belangrijk.
Wij dragen daar ons steentje aan bij door in te zetten op het vergroenen van speelplekken. We doen dit onder andere door onderzoek naar klimaatbestendigheid te doen en dit mee te nemen in onze adviezen.
Tijdens het uitvoeren van onze speel- en beweegscan, kijken we naar de ondergronden en de aanwezigheid van groen. Daarmee kunnen we aangeven hoe klimaatbestendig een bestaande speelplek is.
In ons advies naar gemeenten toe, laten we weten hoe de speelplekken in hun gemeente vergroend kunnen worden zodat deze klimaatbestendiger worden.

Bij het ontwerpen van een speelplek kijken we naar de situatie en wensen van een gemeente op het gebied van klimaatbestendigheid en vergroening. Indien gewenst en mogelijk, maken we de speelplekken zo groen mogelijk.
Een groene speelplek heeft namelijk een positief effect op het welzijn van inwoners. Door een groene speelplek te maken, wordt deze vaak aantrekkelijker voor kinderen om in te spelen en voor volwassenen om er te verblijven. Een win-win-situatie dus!

Speelplan is gecertificeerd op niveau 5 van de Co2-prestatieladder. Klimaatbewustheid zit dus sterk verweven in onze bedrijfsvoering en dit nemen we mee in al onze werkzaamheden.

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van groene speelplekken en de voorwaarden die eraan verbonden zijn? Neem contact met ons op en wij sturen u de factsheet vergroening op.