Nationale buitenspeelkaart

Ontwikkeling buitenspeelkaart

in het jaar 2020 heeft Speelplan de website www.buitenspeelkaart.nl ontwikkeld voor alle buitenspelers- en sporters van jong tot oud. Hierop zijn speel- en sportplekken in heel Nederland te vinden. In totaal staan nu 125 gemeenten en ruim 30.000 speel- en sportplekken op de Buitenspeelkaart. De website is openbaar en maakt bewoners en bezoekers makkelijk en snel wegwijs in het speel‐ en sportaanbod in hun woon- of verblijfplaats. Want als iedereen de speel‐ en sportplekken goed weten te vinden, hopen we dat zij meer gaan spelen en bewegen!

Onze missie

Door meer bekendheid te geven aan de speel‐ en sportplekken willen wij iedereen stimuleren om meer te gaan spelen en bewegen! Tijdens onze participatieprojecten horen we keer op keer dat bewoners behoefte hebben aan een online kaart van alle speel- en sportplekken in hun gemeente. Zeker van openbare plekken is het belangrijk en eigenlijk vanzelfsprekend dat ze gemakkelijk te vinden zijn.

De Buitenspeelkaart is een initiatief van Speelplan in samenwerking met alle deelnemende gemeenten. Als advies-, ontwerp-, en inspectiebureau komen wij door heel het land. Op deze manier hebben wij een flinke database van speel- en sportplekken opgebouwd. Grotendeels zijn dit openbare locaties en dat willen we graag met heel spelend en bewegend Nederland delen!

Hoe werkt de website

Bewoners en bezoekers kunnen op de website www.buitenspeelkaart.nl de speel- en sportplekken in hun buurt zoeken. Door op de groene S te klikken komen de speel- en sportplekken tevoorschijn. Deze kunnen op twee manieren op de kaart worden weergegeven.

Basiskaart: Zijn de locaties van de speel‐ en sportplekken bij ons bekend? Dan zijn zij als rode stippen op de kaart te vinden met hierbij de straatnaam en een foto.

Speel- en sporticoontjes: Is er door ons speelruimteonderzoek in de gemeente gedaan? Dan worden speelplekken weergegeven met speel- en sporticoontjes. Zo is voor bewoners meteen zichtbaar waar de grote en kleine speelplekken liggen en waar je een bepaalde sport kan doen of waar bijvoorbeeld groene/natuurlijke speelplekken zijn. Inmiddels staan 30 gemeenten met icoontjes op de kaart, bijvoorbeeld Amersfoort en Haarlem.

Deelname en kosten

Elke gemeente kan meedoen met de Buitenspeelkaart. Zo wordt de Buitenspeelkaart een platform waar heel Nederland plezier van heeft. We vinden het daarom ook belangrijk dat deelname laagdrempelig is en de kosten redelijk en naar rato voor elke gemeente zijn.

Basiskaart: u levert de coördinaten en foto’s van locaties aan, wij zetten deze als stippen op buitenspeelkaart.nl. Kosten: € 2,- euro per locatie.

Speel- en sporticoontjes: wij doen een speelruimtescan, maken foto’s en verzamelen de benodigde informatie. Daarna zetten we alle speel‐ en sportplekken met icoontjes en foto’s op buitenspeelkaart.nl. U ontvangt hierbij ook een fotoboek van alle locaties en desgewenst een volledig onderzoeksrapport, te gebruiken bij planvorming en participatie. Kosten: vanaf €12,- per locatie.

Eigenwijs: u doet zelf een speelruimtescan met onze speelruimtescan-app en zet alle speel‐ en sportplekken met icoontjes en foto’s op buitenspeelkaart.nl. Kosten: €6,50 per locatie.

Jaarlijkse deelnamekosten
Wij vragen per gemeente een jaarlijkse bijdrage van €250,-. Zo draagt ieder bij aan het bijhouden en de door ontwikkelen van de website. Gemeenten met een icoontjeskaart betalen jaarlijks aanvullend €1,- per locatie voor de extra functies.

Eigen inlog
Gemeenten krijgen een eigen Buitenspeelkaart-inlog voor het wijzigen van foto’s en aan- en uitzetten van locaties. Dit kunnen eventueel ook meerdere accounts zijn, bijvoorbeeld één per wijkbeheerder.