Buitenspeelkaart

Ontwikkeling buitenspeelkaart

in het jaar 2020 heeft Speelplan de website www.buitenspeelkaart.nl ontwikkeld voor alle buitenspelers- en sporters van jong tot oud. Hierop zijn speel- en sportplekken in heel Nederland te vinden. In totaal staan nu meer dan 140 gemeenten en ruim 30.000 speel- en sportplekken op de Buitenspeelkaart. De website is openbaar en maakt bewoners en bezoekers makkelijk en snel wegwijs in het speel‐ en sportaanbod in hun woon- of verblijfplaats. Want als iedereen de speel‐ en sportplekken goed weten te vinden, hopen we dat zij meer gaan spelen en bewegen!

Onze missie

Door meer bekendheid te geven aan de speel‐ en sportplekken willen wij iedereen stimuleren om meer te gaan spelen en bewegen! Tijdens onze participatieprojecten horen we keer op keer dat bewoners behoefte hebben aan een online kaart van alle speel- en sportplekken in hun gemeente. Zeker van openbare plekken is het belangrijk en eigenlijk vanzelfsprekend dat ze gemakkelijk te vinden zijn.

De Buitenspeelkaart is een initiatief van Speelplan in samenwerking met alle deelnemende gemeenten. Als advies-, ontwerp-, en inspectiebureau komen wij door heel het land. Op deze manier hebben wij een flinke database van speel- en sportplekken opgebouwd. Grotendeels zijn dit openbare locaties en dat willen we graag met heel spelend en bewegend Nederland delen!

Hoe werkt de website

Bewoners en bezoekers kunnen op de Buitenspeelkaart de speel- en sportplekken in hun buurt zoeken.

Door op het S-icoontje te klikken komen de speel- en sportplekken tevoorschijn.

Basiskaart:
Zijn de locaties van de speel‐ en sportplekken bij ons bekend?
Dan zijn zij als met rode (spelen) en blauwe (sport) icoontjes op de kaart te vinden met hierbij de straatnaam en een foto.

Speel- en sporticoontjes:
Is er door ons een speel- en beweegscan in uw gemeente gedaan?
Dan worden speelplekken weergegeven met speel- en sporticoontjes die extra informatie geven over de locaties. Zo is voor bewoners meteen zichtbaar waar de grote en kleine speelplekken liggen en waar je een bepaalde sport kan doen of waar bijvoorbeeld groene/natuurlijke speelplekken zijn. Tijdens de speel- en beweegscan beoordelen wij (al fietsend) de speel- en beweegvriendelijkheid van speelplekken en de totale openbare ruimte.
Ook kijken we naar de toegankelijkheid/samenspeelkwaliteit, verblijfswaarde en klimaatbestendigheid.


Daarna zetten we alle speel‐ en sportplekken met icoontjes en foto’s op buitenspeelkaart.nl.
U ontvangt hierbij ook een fotoboek van alle locaties en desgewenst kaartmateriaal in pdf en/of een volledig onderzoeksrapport, te gebruiken bij planvorming en participatie.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de icoontjeskaart en speel- en beweegscan.

Deelname

We vinden het belangrijk dat deelname laagdrempelig is. Daarom is plaatsing op de Buitenspeelkaart kosteloos voor gemeenten waar wij onderzoek doen of die gebruik maken van het beheersysteem ABSweb.
Andere gemeenten vragen wij om een vergoeding, in overleg. Voor het bijhouden en doorontwikkelen van de website vragen we een jaarlijkse vrijwillige bijdrage.
Zo wordt het een platform waar heel Nederland plezier van heeft.

Eigen inlog

Deelnemende gemeenten krijgen in de loop van 2021 een eigen Buitenspeelkaart-inlog voor het wijzigen van foto’s en aan/uit zetten van locaties. Voor gemeenten en organisaties die voor de inspectie van de speel- en sportplekken gebruik maken van het beheersysteem ABS web, worden na elke inspectie automatisch de foto’s en locaties geüpdatet op buitenspeelkaart.nl.

Doorontwikkeling

Sinds maart 2021 zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd.
Lees hierover meer op speelplan.nl/nieuws/nieuwe-functies-buitenspeelkaart

In 2021 wordt het ook mogelijk voor bewoners om speelplekken via de buitenspeelkaart een sterwaardering te geven en te beoordelen op toegankelijkheid/samenspelen. Wij zijn op zoek naar samenwerkingspartners om de Buitenspeelkaart optimaal door te ontwikkelen zodat het een platform wordt waar heel Nederland plezier van heeft.

Over Bureau Speelplan

De Buitenspeelkaart is een initiatief van bureau Speelplan in samenwerking met alle deelnemende gemeenten. Als advies-, ontwerp-, en inspectiebureau komen wij door heel het land. Op deze manier hebben wij een flinke database van speel- en sportplekken opgebouwd. Grotendeels zijn dit openbare locaties en dat willen we graag met heel spelend en bewegend Nederland delen!

Bent u benieuwd naar het ABS web en app beheersysteem?
Kijk dan op dctt.com