Participatie

Participatie als rode draad

Het organiseren en begeleiden van participatie is de rode draad door onze werkzaamheden, van beleid tot de uitvoering en ontwerp. We betrekken de jeugd, andere bewoners en maatschappelijke partners op allerlei verschillende manieren. Enkele voorbeelden zijn:

  • Workshops
  • Wijk-buurtwandelingen
  • Enquêtes
  • Bewonersavond(en)
  • Koffieochtend(en)
  • Pizza-overleg
  • Schoolbezoeken
  • Huis-aan-huisbezoeken

Door hun ervaringen, kennis, ideeën, kansen en knelpunten mee te nemen in de planvorming, kunnen we de openbare (speel) ruimte verbeteren. Inspraak kan draagvlak en betrokkenheid vergroten en zo ook de rol van bewoners bij speel-sportplekken.

Enkele manieren van participeren

Kinderwandelingen

Hiermee bekijken we de openbare (speel)ruimte door kinderogen. Kinderen zijn immers deskundigen bij uitstek als het om spelen gaat. Tijdens wandelingen krijgen kinderen de gelegenheid om ons te laten zien hoe ze spelen in de buurt of wijk. De informatie uit deze wandeling gebruiken we bij het opstellen van beleid- en uitvoeringsplannen.

Buurtwandelingen

Al wandelend gaan we in gesprek met buurtbewoners, jong en oud, over de veranderingen in de speelruimte de komende jaren. Dit is een prettige manier om conceptplannen te toetsen en vervolgens de feedback van bewoners mee te nemen in de definitieve plannen.

Bewonersavond

Het is belangrijk om bewoners tijdig te betrekken bij de ontwikkelingen van nieuwe speelruimteplannen. Wanneer wij een bewonersavond organiseren, doen we dit om de buurt te raadplegen en informeren. Het zijn over het algemeen interactieve sessies met verschillende thematafels of workshops.

Online enquête

Als aanvulling op participatie op locatie, maken we gebruik van enquêtes voor online participatie. Via de Buitenkanskaart kunnen enquêtes gemaakt worden waar inwoners hun mening kunnen geven, bijvoorbeeld over hun favoriete plek of wat er nog ontbreekt. De Buitenkanskaart maakt veel gebruik van kaarten, waar inwoners locaties kunnen aanklikken als antwoord en daarnaast ook hun eigen locaties aan kunnen toevoegen.

Pizza-overleg

In ruil voor een lekkere pizza, delen jongeren hun mening en ervaringen met ons over hoe zij de openbare ruimte gebruiken en wat ze prettig vinden of wat ze juist missen. Ook deze informatie nemen we mee bij het opstellen van speelruimteplannen.

Communicatie is key

Speel-sportplekken zijn voor bewoners een zichtbaar en belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Goede heldere communicatie over veranderingen in de speelruimte is daarom de sleutel tot een succesvol participatietraject. Speelplan maakt allerlei materiaal om bewoners op positieve en laagdrempelige manier te informeren, van posters tot huis-aan-huisbrieven.