Schijf van Vijf

Veel gemeenten gebruiken voorschrijvende normen bij het ontwikkelen van speelruimtebeleid. Bijvoorbeeld voor de omvang, het aantal en de spreiding van speelplekken, gekoppeld aan een vaste actieradius van kinderen. Speelplan vindt het belangrijk dat er flexibel omgegaan wordt met deze universele en kwantitatieve normering. Wij pleiten ervoor om meer rekening te houden met de unieke ruimtelijke en sociaal-culturele context van de buurt.

Om deze reden heeft Speelplan de ‘Schijf van Vijf voor Buitenspelen’ ontwikkeld. De Schijf van Vijf is een advies voor een kwalitatief goede openbare speelruimte. Naast kwantitatieve normeringen is dit een goede aanvulling op een gemeentelijk speelruimtebeleid.

De Schijf van Vijf bevat de vijf essentiële speelomgevingen voor een kindvriendelijke buurt. Als deze vijf elementen aanwezig zijn binnen de bewegingsvrijheid van een kind, is er sprake van een rijk, gevarieerd aanbod!

  • Traditionele speelplek: uitdagende speeltoestellen en ontmoetingsplek.
  • Vieze knieën: bespeelbaar groen om lekker vies te worden.
  • ’t Pleintje: verharde ruimte voor vrij spel, fietsen, steppen of knikkeren.
  • Trapveld: ruimte voor sport, fysieke uitdaging en ontmoeting.
  • Speelroute: verbindende en veilige kindvriendelijke route door de buurt.

Deze vijf elementen vullen elkaar aan en zorgen daardoor voor meer diversiteit en een goede bereikbaarheid van speelruimte. De uitwerking van de vijf basiselementen kent vele verschijningsvormen om aan te sluiten aan de ruimtelijke en sociaal-culturele context van de buurt.