Speelruimteonderzoek

Speelruimteonderzoek als basis

Elke stad, dorp, wijk en buurt is anders. Om goed advies te kunnen geven over de openbare speelruimte en speel- en sportvoorziening doen we een rondgang per fiets. Hierbij beoordelen we speel- en sportplekken op de volgende punten:

  • Ligging
  • Speelwaarde
  • Doelgroep
  • Technische staat
  • Toegankelijkheid
  • Klimaatbestendigheid
  • Waterberging & Hittestress

Daarnaast letten we op de algehele bespeelbaarheid van de openbare ruimte (gemeente) zoals straten, stoepen, groene ruimtes en barrières. De verzamelde informatie wordt verwerkt in een beeldend onderzoeksrapport en kaartmateriaal. (zie voorbeeld)