Speelruimtescan

De openbare speel- en sportruimte van elke gemeente is uniek. Om dit goed in beeld te krijgen voeren we de speelruimtescan uit.

Formele speelruimte

Lopend of met de fiets gaan onze onderzoekers langs alle locaties. Iedere formele speel- en sportmogelijkheid wordt met foto’s in beeld gebracht én beoordeeld aan de hand van de speelruimtescan. De voorzieningen worden onder andere beoordeeld op situering, vormgeving, gebruik en de huidige staat. Het resultaat van deze inventarisatie wordt inzichtelijk gemaakt met een fotoboek. Hierin worden de foto’s, belangrijkste gegevens en beoordelingen opgenomen.

Informele speelruimte

Tijdens de speelruimtescan wordt ook de vrije (informele) speel- en beweegruimte in beeld gebracht. Iedere buurt wordt beoordeeld op de bespeelbaarheid van straten en groen. Daarnaast bekijken de onderzoekers of kinderen zich vrij en veilig kunnen verplaatsen of dat water en drukke wegen drempels vormen.

Speelruimteonderzoek

De speelruimtescan vormt een belangrijk onderdeel van het speelruimteonderzoek en is vaak het startpunt van een beleids- of uitvoeringstraject. Op basis van de speelruimtescan kunnen speelruimtekaarten worden gemaakt of een participatietraject worden uitgevoerd.