Hoe vaak inspecteer je een speeltoestel?
Wij krijgen regelmatig vragen van gemeenten en organisaties over de inspectiefrequentie en wat vanuit het oogpunt van veiligheid en kostenefficiëntie het juiste is om te doen. 

Bureau Speelplan is lid van de normcommissie Speeltoestellen en is door de NVWA erkende PIB (private inspectie bureau). Wij zijn goed op de hoogte van hoe de regelgeving in elkaar steekt. Wij denken actief  mee over de toepassing en de praktische kant met zowel de NVWA als beheerders.

De theoretische benadering van de inspectiefrequentie, zoals die in de onderhoudsvoorschriften worden meegegeven en welke worden beoordeeld in de certificeringsdocumenten per speeltoestel en per afzonderlijk onderdeel, is vaak niet iets wat een op een kan worden overgenomen in de dagelijkse praktijk. Naleving van het WAS betekent dat je als gemeente of organisatie zorg draagt voor veilige speelruimte, met een aanvaardbaar risico. Regelmatige inspecties en controles op het uitgevoerde onderhoud zijn noodzakelijk voor een goed beheer. 

Hoe vaak is regelmatig eigenlijk? Vanuit de onderhoudsvoorschriften van de leverancier wordt gemeld om frequente inspectie/ controle van de toestellen. Hierin wordt vaak gesproken over minstens 12 x per jaar. Voor een hoop gemeenten en organisaties niet haalbaar. Vanuit de norm wordt een advies gegeven om dit minimaal 4 x per jaar uit te voeren waarvan 1x een Veiligheid inspectie noodzakelijk is. De overige 3 inspecties kunnen operationeel zijn. Belangrijk is dat je deze inspecties inzichtelijk maakt door documentatie (vormvrij dossier, ook wel bekend als een logboek). Zo kun je te allen tijde aantonen wanneer jouw toestellen geïnspecteerd zijn.

De inspectie frequentie hangt af van diverse factoren, zoals o.a. hoe oud de toestellen zijn, de speeldruk of zaken als vandalisme. Dit kan natuurlijk ook speelplek specifiek zijn. Bij schoolpleinen die intensief worden gebruikt is het advies om vaker te inspecteren dan bijvoorbeeld kleine speelhofjes met een veel lagere speeldruk.
 
Natuurlijk kunnen we altijd meedenken met gemeenten en organisaties over de inspectiefrequentie of kostenbesparing. Zolang maar niet wordt bespaard op de veiligheid. Daarnaast leiden wij beheerders ook op om zelf ook een deel van de dagelijkse inspectie voor hun rekening te nemen, zodat niet alle controles extern hoeven.
 
Lees ook onze artikelen over inspecteren:
https://www.platformbuitenspelen.nl/artikel/goed-beheer-van-speelruimte-begint-met-een-goed-plan
https://www.platformbuitenspelen.nl/artikel/frequente-inspectie-en-onderhoud-in-ieders-belang