Uitstel herziening WAS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten weten dat de termijn voor een volledige herziening van de regelgeving attractie- en speeltoestellen (WAS), met 6 maanden wordt verlengd.

Zoals bekend is het ministerie de afgelopen maanden bezig geweest met het schrijven van de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen. Omdat er meer tijd nodig is om een aantal artikelen goed te kunnen afronden, is de termijn om het WAS en de nadere regels te herzien met 6 maanden verlengd. Het herziene WAS en de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen kan dan met ingang van 1 juli 2022 in werking treden.