Aanmelden examens SVS

Aanmelden voor de examens kan weer!

Het is weer zover, je kan je weer aanmelden voor de examens van Stichting Veilig Spelen (SVS). Dit kan via de website van Examenpunt (https://www.examenpunt.nl/). Op de website staan de komende examendata van SVS en hier kan je je online aanmelden voor een examen.

SVS is begin januari 2023 overgestapt van Explain naar Examenpunt. Hierdoor zijn enkele zaken veranderd. Een belangrijke verandering is de locatie van de afname van de examens. Dit is niet meer in Amersfoort. De examens vinden plaats in Arnhem.

Een ander belangrijk punt is dat de SVS-website (https://www.stichtingveiligspelen.nl/) en het register van gecertificeerde inspecteurs zijn bevroren per eind december 2022. Op de SVS-site kan je nog terecht voor algemene informatie, zoals de beschrijving van de examens, het examenreglement, en eerder verschenen nieuwsbrieven.

Hieronder vind je de antwoorden op de belangrijkste vragen.

  • Waar vind ik de nieuwe examendata?

De nieuwe examendata staan op https://www.examenpunt.nl/. Klik in de menubalk op ‘Examens’ en selecteer vervolgens ‘Stichting Veilig Spelen’ in het veld ‘Kies een thema’. Klik zo nodig op ‘Reset’. U ziet nu alle geplande SVS-examendata. Het nu nog beperkte aantal data wordt binnenkort uitgebreid.

  • Hoe kan ik mij aanmelden voor een examen?

Ga naar de site van Examenpunt (zie vorige vraag). Klik op de knop ‘Bekijk examen’ van het gewenste examen. U ziet dan rechts de beschikbare examendata. Klik vervolgens op de knop ‘Aanmelden’ achter de gewenste datum, en vul de gevraagde gegevens in. Let op: de examens worden afgenomen in Arnhem, dus niet meer in Amersfoort.

  • Waar staan de gegevens van mijn SVS-certificaat?

Uw registratie als gecertificeerd SVS-inspecteur staat op de SVS-website (https://www.stichtingveiligspelen.nl/). De gegevens zijn eind 2022 voor het laatst bijgewerkt. Doordat er enkele maanden geen examens zijn afgenomen, kan het zijn dat uw registratie (bijna) is verlopen. In dat geval komt u in aanmerking voor de bij vraag 4 beschreven overgangsregeling.

  • Hoe kan ik mijn (bijna) verlopen registratie snel verlengen?

Als uw registratie (bijna) is verlopen meldt u zich zo spoedig mogelijk aan voor het eerstvolgende examen. Wij verlengen uw registratie dan administratief tot een tijdstip waarop het examen geheel is afgerond. U krijgt daarvan een bevestiging per mail. U ontvangt geen nieuw pasje met de tijdelijk verlengde geldigheidsduur.

  • Hoe en wanneer wordt mijn SVS-pasje verlengd?

De tot nu toe verstuurde SVS-pasjes blijven geldig tot de einddatum die erop staat. Zodra uw registratie (na een met goed gevolg afgelegd examen) definitief is verlengd, ontvangt u een nieuw pasje. De nieuwe einddatum is vijf jaar na de vorige einddatum. Een eventuele administratieve verlenging (zie vraag 4) telt dus niet mee.

  • Hoe kom ik weer op de verzendlijst van SVS-inspecteurs?

We beschikken nog niet over de gegevens van alle eerder gecertificeerde inspecteurs. De vorige examenorganisatie heeft hen wel uitgenodigd om toestemming te geven voor de overdracht naar Examenpunt, maar niet iedereen heeft gereageerd. Hebt u – om wat voor reden dan ook – nog geen toestemming gegeven stuur dan een mail naar info@examenpunt.nl met als onderwerp: ‘Toestemming overdracht SVS-gegevens’. Is uw mailadres na uw vorige aanmelding veranderd, vermeld dan ook het vorige mailadres. U krijgt daarna weer alle berichten over uw registratie en alles wat daarbij hoort.

  • Hoe kan ik de nieuwe examenorganisatie (Examenpunt) bereiken?

Voor alle vragen en opmerkingen over de SVS-examens gebruikt u het contactformulier op https://www.examenpunt.nl/contact/. Hier staan ook het telefoonnummer en het mailadres.