Nieuwe wetgeving 2023, ingangsdatum 1 juli 2023

Bent u betrokken bij speeltoestellen? Dan heeft u wellicht gehoord dat het langverwachte nieuwe WAS per 1 juli 2023 een feit is. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn beter vastgelegd, toestellen en bijbehorende certificaten zijn beter herkenbaar, de kans op onjuiste certificaten wordt verkleind.
In 2024 volgen de geplande aanvullingen, maar ook nu is nog niet alles helemaal helder. Op de achtergrond werken diverse partijen al aan verbeteringen.

Per 1 juli 2023 worden het nieuwe besluit WAS2023 en tegelijkertijd de Warenwetregeling attractie en speeltoestellen van kracht.
De warenwetregeling gaat voornamelijk over de keurende instanties, terwijl het WAS2023 zich meer richt op de speel- en attractietoestellen.
Per 1 juli 2023 zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beter gewaarborgd.
Met name bij opblaasbare luchtkussens was dit soms een probleem. Ook worden de verschillen tussen aangewezen keurende instanties verkleind.
De reikwijdtenotitie, wat meer uitleg geeft over de interpretatie van wetten en regels, blijft voorlopig hetzelfde maar zal in 2024 ook worden herzien.
Ook met nieuwe regels is nog niet alles duidelijk. We verwachten dan ook dat er op detail nog wijzigingen plaats zullen vinden.

Meer weten?
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief, of meld je direct aan voor één van onze cursussen.