Trots op ons team!

We hebben de ISO, VCA, en CO2 prestatieladder certificeringen dit jaar weer behaald! Om onze kwaliteit als advies-, en inspectiebureau te waarborgen worden onze werkprocessen en de bedrijfsvoering jaarlijks getoetst door de TÜV Nederland.

Naast ons milieukeur (ISO14001) en kwaliteitskeur (ISO9001) mogen wij de NVWA-titel ‘Erkend Privaat Inspectie Bureau (PIB)’ blijven voeren. 

Dit betekent dat de NVWA vertrouwen heeft in onze werkwijze en met ons samenwerkt om het toezicht nog beter risicogericht in te kunnen vullen. Voor zowel buiten- als binnenspeeltuinen opdat kinderen veilig kunnen blijven spelen en beheerders van speeltoestellen de kans op ongevallen kunnen verkleinen.