Speelruimtes op maat

Speelplan ontwerpt speelruimtes op maat. Elke locatie is anders en als onafhankelijk bureau hebben we de vrijheid om hier de meest passende invulling aan te geven. We vinden het belangrijk dat kinderen worden aangesproken op hun vindingrijkheid en fantasie door zelf spelvormen te ontdekken. Hiervoor is een inrichting nodig, die ruimte biedt om vrij te spelen, met speelaanleidingen en speelroutes in plaats van enkele traditionele speeltoestellen. Samenhang in elementen, van speelgroen tot een speeltoestel speelt hierin een grote rol.

Speelplan begeleidt het gehele proces

Wij begeleiden het gehele proces van aanleg; vanaf de ideevorming t/m de opening van de speelplek. Op die manier kunnen wij erop toe zien dat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd volgens het ontwerp en binnen het budget. Speelplan werkt de plannen uit, indien gewenst met een RAW-bestek, en helpt de klant bij de keuze van een betrouwbare uitvoerende partij. Daarnaast is het mogelijk om ons in te schakelen bij de directievoering, bouwbegeleiding en voor een opleveringsinspectie van de speelplek.

Inrichtingseisen en wensen

De visie van de klant, de wensen en eisen van de bewoners, het budget en de beschikbare ruimte vormen de bouwstenen voor de uiteindelijke inrichting.

Speelplan inventariseert de locatie en beoordeelt het huidige gebruik waarbij er ook wordt gekeken naar de omliggende speelplekken. De gebruiker speelt een centrale rol in de uiteindelijke functionaliteit van een speelplek. Een goed ingerichte speel- sportplek nodigt de gebruiker uit en inspireert om te spelen en bewegen. De gebruiker weet het beste wat diens wensen en ideeën zijn, of het nou de kinderen zijn die als speelexpert van hun eigen buurt fungeren, de sporters/bewegers in de openbare ruimte of de omwonenden. Op basis van deze uitgangspunten in combinatie met kennis en creativiteit stelt Speelplan een ontwerp op.

Aandacht voor toegankelijkheid

Speelplan vindt dat speelruimte inclusief moet worden ingericht. Speelruimte dient in dezelfde mate toegankelijk te zijn voor kinderen zonder beperking als kinderen met een beperking. Belangrijk is dat alle kinderen met elkaar buiten kunnen spelen. Aan de hand van een inventarisatie en een analyse van belemmeringen, kunnen specifieke maatregelen genomen worden om de speelvoorziening bereikbaar, toegankelijk en bespeelbaar te maken. Dit doet Speelplan samen met de opdrachtgever en partijen als NSGK en de potentiële gebruikers.

Landschap als inspiratie

Een ontwerp moet goed in de omgeving passen. Daarnaast is vergroening een steeds belangrijker thema bij het herinrichten van speelplekken. Dit hoeft niet altijd te resulteren in een “natuurlijke speelplek”. Speelplan zoekt altijd de balans tussen vergroenen en verharding afhankelijk van de speelintensiteit, het beleid en de toegankelijkheid.

Vergroening is een onderdeel van een klimaatbestendige openbare ruimte. Zo zorgt meer groen voor een betere afwatering en helpt het tegen hittestress. Ook zorgen bomen en struiken voor schaduw, waardoor speelplekken ook op zonnige dagen bespeelbaar blijven. Daarnaast dagen de natuurlijke elementen kinderen uit tot creativiteit. Kinderen scheppen hun eigen fantasiewereld en gaan op ontdekkingstocht.

Om tot een uitdagende en natuurlijke speelplek te komen, die op de lange termijn meegaat, is de juiste keuze met betrekking tot beplanting en natuurlijke inrichtingselementen van belang. Speelplan adviseert bij de inrichting van natuurlijke speelplekken. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar de zaken als beheer en onderhoud. Een goed ontworpen speelplek moet ook duurzaam zijn.