Ontwerpproces

Voorlopig ontwerp

Voorafgaand aan het ontwerp vinden het startgesprek en een inventarisatie, vaak in de vorm van participatie plaatst. Het voorloop van dit voortraject wordt vastgesteld in samenspraak met de opdrachtgever. De opgehaalde informatie verwerken we in het “programma van eisen en wensen”. Dit dient als basis voor het VO (voorlopig ontwerp). Het voorlopig ontwerp bespreken we met de opdrachtgever en presenteren we, indien gewenst, aan de kinderen en buurtbewoners.

Definitief ontwerp

De op- en of aanmerkingen op het voorlopige ontwerp van de opdrachtgever en de uitkomst van de presentatie aan de kinderen en buurtbewoners verwerken we in verslagvorm. Deze aanpassingen voeren we vervolgens door naar het DO (definitief ontwerp)

Technische uitwerking en werkomschrijving

Nadat het definitieve ontwerp vaststaat, kan Speelplan een technische uitwerking opstellen. het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt in een set technische tekeningen en een bijbehorende kostenraming en hoeveelhedenstaat. De set tekeningen bestaat uit:

  • Ontruimingstekeningen
  • Grondwerktekeningen
  • Maatvoering tekeningen

Indien gewenst kan er ook een werkomschrijving worden opgesteld. Met deze documenten kan door een hovenier of aannemer een prijs voor aanleg worden opgesteld.

Aanbesteding, directievoering en uitvoeringsbegeleiding

Als de technische uitwerking gereed is kan Speelplan het aanbestedingstraject begeleiden. Prijs en kwaliteit zijn belangrijke factoren bij de gunning van het werk aan een hovenier of aannemer. Voor aanvang van het werk wordt tijdens een bouwoverleg met betrokkenen getoetst of alles helder is en wordt de planning vastgesteld. Speelplan kan tijdens realisatie de rol van directievoerder op zich nemen. Op deze manier kan Speelplan erop toezien dat de planning gehandhaafd word en de werkzaamheden conform afspraak worden uitgevoerd. Daarnaast is het zaak om erop toe te zien dat men binnen het gestelde budget blijft.

Opleveringinspectie, beheer en onderhoudsplan

Na de realisatie wordt er een opleveringsronde gedaan met de aannemer of hovenier. Eventuele constateringen worden nog aangepast. Hierna wordt er een opleverinspectie uitgevoerd, zo kan de speelplek goed overgedragen worden aan het beheer. Ook kan er indien gewenst een beheer – onderhoudsplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat ook na realisatie de speelplek mooi en bespeelbaar kan blijven.

Bent u geïnteresseerd?

Of wenst u meer informatie te ontvangen