Participatie bewoners

Participatie als rode draad

Van beleid tot de uitvoering en ontwerp, het organiseren en begeleiden van participatie is de rode draad door onze werkzaamheden. Het betrekken van jeugd, andere bewoners en maatschappelijke partners doen we op allerlei verschillende manieren. Enkele voorbeelden zijn:

 • Wijk-buurtwandelingen
 • Enquêtes
 • Bewonersavond(en)
 • Schoolbezoeken
 • Huis aan huis bezoeken

Door hun ervaringen, kennis, ideeën, kansen en knelpunten mee te nemen in de planvorming, kunnen we de openbare (speel) ruimte verbeteren. Inspraak kan draagvlak en betrokkenheid vergroten en zo ook de rol van bewoners bij speel-sportplekken.

Enkele manieren van participeren

Bewonersbijeenkomst ontwerp speelplek

Wij organiseren bewonersbijeenkomsten om zo met de directe omwonende van de speel- sportplek te kunnen praten over de huidige situatie en de toekomstige situatie. Waar zitten de knelpunten? Wat zien zij graag gebeuren op de speel- sportplek? Wat vinden de kinderen leuk? aan de hand van de input van deze bevindingen stellen wij een verslag op en breiden of stellen het programma van eisen op/uit.

Participatiemiddag met de kinderen

Het is belangrijk om te weten wat de kinderen zelf willen. Hier organiseren we een participatiemiddag voor. Op deze dag wordt met kinderen gepraat, getekend en geknutseld. “Wat vind je leuk en spannend? Wat is eng of juist te makkelijk? Wat zijn jouw favoriete speeltoestellen? Wat vind je leuk aan buitenspelen, en speel je alleen of juist samen?” Omdat kinderen bij het ontwerp al meedenken en praten zullen zij de speeltuin ook meer gebruiken, het is namelijk hun eigen speeltuin geworden.

Participatie Enquête

Voor verschillende participatietrajecten stellen wij enquêtes op. Dit doen we bijvoorbeeld voor het opzetten van het speelruimte beleid, speelruimteonderzoek, mening over de huidige speelplek en wat de bewoners en kinderen anders zouden willen. Een enquête geeft ons de mogelijkheid om een grote groep mensen in diverse leeftijdscategorieën te bevragen en hier een analyse van te maken.

Participatiewebsite

Wij hebben een participatiesite om bewoners en kinderen in de wijk op de hoogte te houden van de vorderingen en veranderingen van de speelplek in hun wijk of buurt. Op de website participatie.speelplan.nl staan alle lopende projecten waarin Speelplan samen met diverse gemeentes heeft gekozen voor de website als communicatieplatform. Wat er op deze website komt te staan verschilt per project, enkele voorbeelden kunnen zijn:

 • Invullen van een enquête
 • Planningen bekijken
 • Foto’s en informatie over het proces
 • Stemmen op de ontwerpen
 • Reageren op de ontwerpen
 • Het voorlopige / definitieve ontwerp
 • Contactpersoon van het project