Certificaten

Om onze kwaliteit als advies-, ontwerp- en inspectiebureau te waarborgen, worden de werkprocessen van Speelplan jaarlijks getoetst en gecertificeerd. Zo is Speelplan in het bezit van de ISO-9001, ISO-14001 en VCA* certificaten en voldoen wij aan de CO2-prestatieladder, niveau 5. Onze inspecteurs hebben een SVS ** registratie en zijn allen VCA-VOL gecertificeerd.

Bekijk hieronder de certificaten van Speelplan:

ISO 9001

Zorgvuldigheid in processen, aandacht voor veiligheid en het nakomen van afspraken staan aan de basis van een efficiënte bedrijfsvoering en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Onze werkwijze is geborgd binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem en ons ISO-9001 certificaat, waarin alle processen en procedures staan beschreven en continue worden getoetst, geanalyseerd en daar waar nodig verbeterd.

Bekijk het certificaat

ISO 14001

Met ons ISO-14001 certificaat wordt aangetoond dat wij als bedrijf aan alle eisen van de norm voldoen en structureel bezig zijn met het verbeteren van onze milieuprestaties

Bekijk het certificaat

CO2 Prestatieladder niveau 5

 De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Sinds januari 2021 is Speelplan gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder-niveau 5. Dit houdt in dat wij niet alleen bezig zijn om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen, maar ook kijken naar de CO2 uitstoot van onze ketenpartners en hierin bewuste keuzes maken met wie wij samenwerken.

Bekijk het certificaat

VCA Basis Certificaat

Wij zijn in bezit van het VCA Basis (VGM Checklist Aannemers Basisveiligheid) certificaat.  Met dit certificaat tonen wij binnen de organisatie de basiskennis van veilig en gezond werken beheersen

Bekijk het certificaat

VCA Vol voor inspecteurs

Al onze inspecteurs beschikken over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA), waarmee zij laten zien dat zij beschikken over de basiskennis over veiligheid, gezondheid en milieu en zij deze kennis kunnen toepassen. Zo vergroten wij de veiligheid van al onze medewerkers en omstanders

SVS registraties

Stichting Veilig Spelen (SVS) heeft als doel de kwaliteit van inspecteurs en veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen en te toetsen. Dit doen zij door onder andere examens af te nemen en gediplomeerden te registreren. Al onze inspecteurs zijn SVS ** gecertificeerd en opgenomen in het register van Stichting Veilig Spelen zodat u er zeker van bent dat uw inspecties van het hoogste niveau zijn.

PIB (Privaat inspectie bureau)

Speelplan is het eerste inspectiebureau dat door de NVWA erkent is als gespecialiseerd bureau voor het controleren van de technische eisen van speeltoestellen en ondergronden volgens het WAS (Warenwet Attractie en Speeltoestellen)

Bekijk hier de erkenningsbrief

In onderstaande link ziet u deze erkenning namens de NVWA:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speeltoestellen/speeltoestel-controle-door-privaat-inspectiebureau-pib