CO2 Prestatieladder

Speelplan BV is gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder niveau 5. Bij de ontwikkeling van speelruimteplannen en het maken van ontwerpen geeft Speelplan advies over verduurzaming en klimaatadaptatie. Met de CO2-Prestatieladder kan Speelplan dit aantoonbaar maken richting haar klanten en haar ambities aanscherpen via de handvatten die de ladder biedt. De bedrijfsfilosofie- en strategie en de groeiende vraag vanuit de markt stimuleren Speelplan om de CO2-emissie in kaart te brengen en te reduceren om zo bij de dragen aan een duurzame toekomst.

Speelplan BV heeft met ingang van 2021 haar organizational boundary uitgebreid met de zusterbedrijven Data Control Transponder Techniek BV (DCTT) en Buitensportplan BV. Waar Speelplan wordt geschreven in dit document worden alle drie de bedrijven bedoeld.

De vereisten voor het voldoen aan de CO2-Prestatieladder, zijn opgenomen in het Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1, juni 2020 [SKAO]. Klik hier om naar de website van SKAO te gaan.

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken.

  • Transparantie
    De wijze waarop dit wordt gecommuniceerd, zowel intern als extern;
  • Participatie
    Speelplan heeft een keteninitiatief gestart met haar samenwerkingspartners. Zo kunnen wij de kennis delen over CO2-reductie. In dit Plan van Aanpak leest u meer over dit initiatief.