CO2 Prestatieladder

Speelplan BV is gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder niveau 5. Bij de ontwikkeling van speelruimteplannen en het maken van ontwerpen geeft Speelplan advies over verduurzaming en klimaatadaptatie. Met de CO2-Prestatieladder kan Speelplan dit aantoonbaar maken richting haar klanten en haar ambities aanscherpen via de handvatten die de ladder biedt. De bedrijfsfilosofie- en strategie en de groeiende vraag vanuit de markt stimuleren Speelplan om de CO2-emissie in kaart te brengen en te reduceren om zo bij de dragen aan een duurzame toekomst.

De vereisten voor het voldoen aan de CO2-Prestatieladder, zijn opgenomen in het Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1, januari 2023 [SKAO]. Klik hier om naar de website van SKAO te gaan.

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken.

  • Participatie
    Speelplan heeft een keteninitiatief gestart met haar samenwerkingspartners. Zo kunnen wij de kennis delen over CO2-reductie. In dit Plan van Aanpak leest u meer over dit initiatief.