Onderwijs

Het schoolplein vervult een belangrijke rol in het dagelijks leven van een kind. Het is de plek waar kinderen elkaar ontmoeten, nieuwe dingen ontdekken en natuurlijk samen spelen en sporten. Een goed plein draagt bij aan een prettige leeromgeving en het is het visitekaartje van de school.

Pleinen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het (basis)onderwijs

Kinderen gaan in Nederland al vanaf 3 maanden naar een kinderdagverblijf en verblijven vervolgens een groot deel van hun jeugd in een schoolse omgeving. De aanwezigheid van goede speelruimte is hierbij onontbeerlijk! Een kwalitatief goed plein biedt een kind de mogelijkheid om spelenderwijs allerlei kanten van zichzelf te ontwikkelen. Het spel en de ontwikkeling kun je stimuleren door het plein een gestructureerde indeling te geven waarbinnen verschillende soorten spel worden aangeboden. Speelplan stelt voor elk plein een uniek plan op, passend bij de doelgroep, visie en wensen van de klant.

Vergroenen van schoolpleinen

Het vergroenen van schoolpleinen is een trend die de afgelopen jaren steeds populairder is. Een groen schoolplein biedt verschillende voordelen voor zowel leerlingen als het milieu.
Een groen schoolplein kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van leerlingen. Groene omgevingen verminderen stress en kunnen een positieve invloed hebben op de stemming en concentratie van kinderen. Bovendien nodigt een groen schoolplein uit tot bewegen, spelen en sporten, wat de fysieke gezondheid kan verbeteren.

Van ontwerp en participatie tot realisatie en beheer

Speelplan begeleidt het gehele proces: vanaf de eerste wensen en het eerste idee tot aan het doorknippen van het lintje bij de opening. Wij analyseren de bestaande situatie en gaan in gesprek met alle gebruikers: natuurlijk de kinderen, maar ook de leraren en (bij een openbaar plein) de omwonenden. Speelplan kijkt goed naar de kansen van de locatie en de mogelijkheden op het gebied van ruimte en budget. Kunnen er onderdelen van de huidige inrichting worden hergebruikt? En het plein inrichten kan door het plaatsen van speeltoestellen, maar ook door juist te zoeken naar slimme oplossingen.

Wanneer het plan is vastgesteld, wordt gestart met de verdere uitwerking om het plan te kunnen realiseren. Speelplan kent diverse professionals die kunnen assisteren bij het werven van fondsen, mocht er (nog) niet genoeg budget beschikbaar zijn. Samen met de klant zoeken wij een geschikte partij om het werk uit te voeren en zijn wij aanwezig bij de uitvoering om te controleren of alles veilig en volgens tekening wordt gerealiseerd. Na realisatie kan Speelplan worden ingeschakeld voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties en het opstellen van onderhoudsadviezen.

De schoolplein make-over

Niet elke school wil zijn schoolplein geheel nieuw inrichten, maar is juist op zoek naar een aantal simpele en praktische voorbeelden om een schoolplein meer speelwaarde te geven. Voor deze scholen hebben wij het informatieboekje ‘De schoolplein make-over’ geschreven. Nieuwsgierig geworden?  Download dan hier het informatieboekje of neem contact met ons op.

Bent u geïnteresseerd?

Neem dan gerust contact met ons op.