Gemeenten

Een belangrijke taak voor de overheid: het creëren en behouden van bespeelbare openbare ruimte. Bureau Speelplan adviseert overheden bij vraagstukken op alle niveaus. Hoeveel speelruimte is nodig om onze gemeente goed bespeelbaar te maken? En hoe moet deze speelruimte worden ingericht en beheerd?

Openbare speelruimte

Het aanleggen en beheren van openbare speelruimte wordt in kwaliteit en kwantiteit beïnvloed door vele factoren, zoals het beschikbare budget, de beschikbare ruimte, de wensen van bewoners, het beleid vanuit de politiek en de eisen vanuit beheer. Projecten over speelruimte hebben vaak te maken met vele stakeholders. Speelplan analyseert uw vraag en stelt een passend plan van aanpak op.

Van beleid tot realisatie

Kinderen spelen overal. Het is daarom belangrijk om over de gehele openbare ruimte als speelruimte na te denken. Speelplan adviseert op gemeentelijk, wijk of straatniveau. Wij helpen gemeentes bij het ontwikkelen van een speelruimtevisie en schrijven beleidsplannen op basis van uitvoerig veldwerk, contact met ketenpartners en natuurlijk gesprekken met bewoners. Het beleid wordt duidelijk weergegeven in kaartmateriaal en gekoppeld aan een doordacht uitvoeringsplan. Vervolgens maken wij passende plannen voor formele en informele speelruimte en begeleiden de aanbesteding en realisatie.

Beheer: inspectie en onderhoud

Openbare speelruimte moet veilig zijn. Speelplan verzorgt bij een groot aantal gemeentes de veiligheidsinspectie van speelruimte. Als lid van de NEN-commissie speeltoestellen beschikken we altijd over de laatste informatie op het gebied van spelen en veiligheid. Op basis van een grondige inspectie geeft Speelplan een onderhoudsadvies om de veiligheid te waarborgen.

Participatie

Speelplan betrekt de toekomstige gebruikers bij elk project. Want deze mensen gebruiken de openbare ruimte. Speelplan gaat in gesprek met omwonenden, ouders en kinderen. Speelplan heeft verschillende methodes ontwikkeld om alle leeftijden te betrekken: een wijkwandeling met bewoners als onderzoekstool bij het opstellen van een speelruimteplan of het inventariseren van wensen voor de inrichting via de website ‘De Speeltuinbouwer’. Ook begeleidt Speelplan participatie bij de aanleg of het latere beheer van speelruimte. Speelplan is van mening dat bewoners op elk moment in het grotere proces van beleid tot realisatie kunnen en moeten meedenken. Op die manier wordt betrokkenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap gecreëerd.

Bent u geïnteresseerd?

Neem dan gerust contact met ons op.