Onze visie

Spelen is leuk en dat moet ook leuk blijven! binnen Speelplan houden wij ons al ruim 30 jaar bezig met het veiliger, beter en interessanter maken van de speelomgeving. Het leukste compliment dat we kunnen krijgen, is dat we kinderen blij zien spelen en genieten in een omgeving waar wij een steentje aan hebben bijgedragen.

Doelstelling

Onze belangrijkste doelstelling is om veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de kwaliteit van deze speelruimte te waarborgen.

Met ons team werken we aan het speelser en uitdagender maken van de openbare ruimte voor iedereen van 0-100+. Dit doen wij voor gemeentes, speeltuinverenigingen, scholen, kinderdagverblijven en recreatiebedrijven.

Kwaliteit

Speelplan is een onafhankelijk bureau. Dat betekent dat wij niet gebonden zijn aan leveranciers van speeltoestellen of aan aannemers. Hierdoor kunnen wij optimaal tegemoet komen aan de wensen van de klant en de gebruikers voor wat betreft het ontwerp en de inrichting van de speelruimte. Speelplan streeft naar duurzaamheid in zowel advies als dienstverlening. 

Speelplan staat voor kwaliteit, onafhankelijkheid en duurzame dienstverlening. Wij zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001. Hiermee voldoen we aan de eisen van klanten, de wet- en regelgeving en aan de intern opgestelde kwaliteitseisen. De certificering geldt voor alle onderdelen van ons bedrijf: ontwerp, advies, inspectie en cursussen.

Deskundig in veiligheid

Wij stellen alles in het werk om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over de richtlijnen veiligheid rondom spelen, speelruimte en speeltoestellen. Speelplan heeft zitting in de NEN-normcommissie ‘Speeltoestellen’. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op speelgebied rondom de richtlijnen.

Speelplan is met de NVWA een samenwerking aangegaan voor een ‘zelfcontrolesysteem’. In Nederland voeren diverse particuliere bureaus veiligheidsinspecties uit volgens een door de NVWA erkend systeemWij zijn sinds januari 2015 door de NVWA als eerste in Nederland erkend als particulier inspectiebureau voor speeltoestellen met een goed werkend zelfcontrolesysteem. Hiermee erkent de NVWA de deskundigheid van Speelplan op het gebied van veiligheidsinspecties.