Beheerplannen / Onderhoudsplannen

Het goed onderhouden, beheren en op tijd vervangen van speelplekken is net zo belangrijk als het opstellen van een goed speelruimtebeleid. Door goed beheer blijft de speelruimte aantrekkelijk door de jaren heen.

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Haarlemmermeer

Bij het beheer van de speel- en sportruimte komt veel kijken. Het gaat om het onderhoud van de toestellen zelf, de valdempende ondergronden, (veiligheids)inspecties en beheer van de speelplek als geheel. Het onderhouden van de speelvoorzieningen vereist een behoorlijke investering op jaarbasis. Vaak in dezelfde orde van grote als de benodigde investering voor de vervanging van speeltoestellen.

Door middel van een onderhoudsplan worden deze jaarlijkse kosten inzichtelijk gemaakt. Op deze manier wordt voorkomen dat alleen geld wordt gereserveerd voor de (her)inrichting van speelplekken, maar niet (voldoende) voor het dagelijks onderhoud.

Beheer / Onderhoudsplan en meerjarenplanning Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is een grote gemeente met een groot speelruimteareaal. In het eerste deel van het onderhoudsplan is inzichtelijk gemaakt wat de vervangingswaarde is van de speeltoestellen, valdempende ondergronden en het meubilair.

In het tweede deel zijn de kosten voor het onderhoud berekend, de kosten voor het planbaar beheer maar ook de kosten voor onvoorziene reparaties. Waarbij ook onderscheid is gemaakt tussen de speeltoestellen en ondergronden. Daarnaast zijn de kosten voor de verschillende inspecties meegenomen.

Dit onderhoudsplan is uitgebreid met een meerjarenplanning, op basis van de vervangingswaarde is op de korte termijn een inschatting gemaakt van de verwachte investeringen. Dit is inzichtelijk gemaakt op kaart en in tabel.