Door het schetsen van scenario’s wordt inzicht geboden in de financiële mogelijkheden. Aan de hand van scenario’s wordt snel duidelijk of de beschikbare budgetten toereikend zijn om het areaal in stand te houden of welke financiële gevolgen nieuwe beleidsambities hebben. Naast een financiële doorrekening kunnen de scenario’s worden uitgewerkt op kaartmateriaal. Hierdoor wordt in één oogopslag duidelijk wat de gevolgen zijn van de scenario’s voor de speelruimte.

Opdrachtgever: Gemeente Brummen
Locatie: Brummen

Speelruimte gemeente Brummen

Voor gemeente Brummen was een belangrijke randvoorwaarde dat het speelruimtebudget niet wordt verhoogd. Het in standhouden van de huidige speelplekken was het uitgangspunt in het eerste scenario. Dit lag behoorlijk boven het beschikbare budget. In de overige scenario’s was daarom het beschikbare budget leidend. De speelruimte heeft op verschillende manieren een nieuwe invulling gekregen.

De verschillende scenario’s zijn doorgerekend en vertaald naar kaarten waarop te zien is hoe de speelruimte veranderd. Door cirkels van 300 meter onder de speelplekken te schuiven, wordt in één kaart zichtbaar of ieder kind nog steeds één of meerdere speelplekken kan bereiken.