Spelregels voor goede speelplekken

Voor de gemeente Amersfoort heeft Speelplan de speelruimte in beeld gebracht en samen met de gemeente spelregels opgesteld. Hiermee wordt over de hele gemeente de kwaliteit van de speelruimte bewaakt en verbeterd, ook wanneer er bezuinigd moet worden. Deze regels zijn vertaald naar een visie voor alle speelplekken.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Locatie: Speeltuin De Albatros
Realisatie: 2022
Soort plek: Speeltuinvereniging

Deze visie is getest door de bewoners van alle wijken. Zij hebben beoordeeld hoe ze de huidige buitenruimte gebruiken, ervaren en wat er verbeterd kan worden. Dit is gedaan tijdens wandelingen langs speelplekken, een koffieochtend en inloopavonden. Amersfoort is in 2019 aan de slag gegaan om speelplekken in de gemeente te vernieuwen naar aanleiding van dit onderzoek.

Speelplan maakt vaak gebruik van de kennis van bewoners, de ‘lokale experts’. Op verschillende momenten en bij verschillende plannen kan het verstandig zijn de ervaringen van bewoners in kaart te brengen om een plan te maken dat aansluit op hun behoeftes en wensen. Afhankelijk van de doelgroepen die je wil benaderen, wordt een traject uitgestippeld met onder andere wandelingen langs speelplekken (met kinderen), jongerenbijeenkomsten, koffieochtenden en bewonersavonden.

Van visie naar realisatie

In totaal worden er voor 18 wijken uitvoeringsplannen opgesteld. Maatwerk en betrokkenheid van bewoners en andere sociale partners in de wijk is hierbij uiterst belangrijk voor het creëren van draagvlak. Hiervoor organiseert Speelplan samen met de gemeente per wijk bijeenkomsten en wandelingen langs speelplaatsen. De input wordt meegenomen in de planvorming en bewoners worden tijdens bijeenkomsten uitgenodigd om actief deel te nemen wanneer speelplekken worden vernieuwd.

De uitvoeringsplannen worden zo vormgegeven dat bewoners gemakkelijk kunnen zien wat er de komende jaren in hun wijk gaat gebeuren. Een voorbeeld vindt u onderstaand.