Schoolplein basisschool Abt Emo

Middenin het gaswinningsgebied in Groningen staat basisschool Abt Emo in Westeremden. Hier werd niet alleen het schoolgebouw bouwkundig versterkt, maar ook het schoolplein kreeg een make-over. Uitgangspunten waren ronde vormen, kleurgebruik, zonering, natuurlijke elementen en hergebruik van materialen. De leerlingen van de school hebben actief meegedacht over de inrichting van hun nieuwe schoolplein.

Opdrachtgever: Basisschool Abt Emo
Locatie: Westeremden
Soort plek: Schoolplein

Het 5x Beter Bezig schoolplein

De school houdt zich actief bezig met de uitgangspunten van 5x Beter Bezig. Hierbij letten zij onder andere op elkaar en de natuur. In het ontwerp komen deze uitgangspunten duidelijk terug. Zo is er een grote groene speelzone waar naar hartelust gespeeld kan worden in het groen. Daar zijn o.a. een klimboom, speelbosjes en een balanceerparcours te vinden. Ook is er een schooltuin met hoge plantenbakken waar de leerlingen alles kunnen leren over planten en insecten.
Op het gehele plein zijn hergebruikte materialen en speeltoestellen te vinden zoals het amfitheater gemaakt van boomstammen.

Zones en kleurgebruik

Op het plein is gebruik gemaakt van gekleurde stoeptegels. Deze zorgen niet alleen voor extra kleur maar bakenen ook verschillende gebieden af zoals het sportveldje en de schooltuin. Naast spelen in het groen en sporten is er ook ruimte gereserveerd voor verschillende speeltoestellen.