Veiligheidsinspectie

Waar controleren wij op tijdens deze inspectie

De jaarlijkse hoofdinspectie wordt uitgevoerd om het algehele veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen en oppervlakken vast te stellen bijvoorbeeld door controle op naleving van de relevante delen van NEN-EN 1176. Dit is de belangrijkste inspectie om uit te voeren. Deze inspectie wordt geadviseerd om minimaal één keer per jaar uit te voeren.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens het uitvoeren van iedere jaarlijkse hoofdinspectieronde van speel-/sporttoestellen volgens de gestelde WAS-NEN normen, wordt door Speelplan de onderstaande gegevens gerapporteerd in het beheersysteem van de gemeente of ons eigen beheersysteem ABS.

  • Het maken van overzichtsfoto’s van de speelplek en een foto van ieder speeltoestel.
  • Het verwerken van constateringen en afmelden van eventuele reparaties.
  • Het maken van detailfoto’s (meerdere) van geconstateerde gebreken.
  • Inmeten van x en y coördinaten (GPS-coördinaten) van alle/nieuwe speellocaties en speel-/sporttoestellen.

Bent u geïnteresseerd?

Of wenst u meer informatie te ontvangen