Partijen

Welke partijen zijn betrokken?

Bij het ontwikkelen, produceren en beheren van veilige speeltoestellen en valdempende ondergronden zijn verschillende partijen betrokken. Elke partij heeft haar specifieke verantwoordelijkheid en bevoegdheid. We zetten hieronder de betrokken partijen met de daarbij behorende taken en bevoegdheden op een rij:

 • Ministerie van VWS – Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Opstellen WAS
  • Aanstellen AKI’s
 • NVWA – Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
  • Toezicht op handhaving van de WAS (op producenten, AKI’s, afnemers/gebruikers)
  • Recht om toestellen af te keuren en af te sluiten
 • AKI – Aangewezen Keurende Instantie
  • Test speeltoestellen en ondergronden op een veilig ontwerp en eigenschappen
  • Keuring en certificatie op basis van het WAS (aan de hand van de normen en/of risicoanalyse)
  • Uitgeven van Certificaat van goedkeuring
 • Inspectiebedrijf
  • Controle op veiligheid van bestaande toestellen op basis van de normen en/of risicoanalyse
  • Controle op onderhoud, plaatsing, slijtage, stabiliteit en defecten
  • Advies voor aanpassingen ten behoeve van de veiligheid (reparaties en/of herstelwerkzaamheden)
  • Kan door de beheerder van toestellen worden ingehuurd
 • Fabrikant/Leverancier
  • Zorgt dat een toestel en/of ondergrond veilig geleverd wordt
  • Stelt een technisch constructiedossier op en bewaart dit
  • Levert de gebruiksaanwijzing. Hierin staat:
   • Installatie en montagevoorschriften
   • Wijze van gebruik
   • Wijze van inspectie en onderhoud (aangeven kritische punten)
  • Moet de producten laten voorzien van certificaat
  • Het plaatsen van typeplaatje op toestel (markering). Hierop moet staan:
   • Naam en adres van de fabrikant of importeur
   • Bouwjaar
   • Serie- of typeaanduiding
   • Serienummer
 • Beheerder/eigenaar
  • Laat toestellen goed en veilig plaatsen in/op de juiste ondergrond
  • Houdt de speelruimte veilig door goed beheer en onderhoud
  • Voert inspecties uit/laat inspecties uitvoeren
  • Zorgt ervoor dat de toestellen gecertificeerd zijn (toestellen voor 26-3-1997 hoeven niet gekeurd te zijn, maar moeten wel veilig zijn)
  • Moet een vormvrij dossier (voorheen logboek genaamd) bijhouden. Hierin staat vermeld:
   • Welke inspecties er wanneer geweest zijn
   • De inspectierapportage en acties n.a.v. de inspecties
   • Welk onderhoud er gepleegd is
   • Of er ongelukken zijn gebeurd (en de rapportage hiervan)