Het WAS

Voor speeltoestellen is een speciale wet opgesteld; het Warenwetbesluit Attractie – en Speeltoestellen (WAS), waarin vermeld staat dat alle speeltoestellen in de openbare ruimte veilig moeten zijn. Het WAS is dus van toepassing op speeltoestellen in de publieke ruimte. In deze wet staat een verwijzing naar de Europese Normen voor speeltoestellen en bijbehorende valdempende ondergronden. Wanneer een toestel en de ondergrond aan deze normen voldoet, wordt er een beoogd niveau van veiligheid gehaald.

Wat is een attractietoestel?

Algemeen: een al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke energiebron.

Attractietoestel van een eenvoudig ontwerp: al dan niet roterend attractietoestel waarmee passagiers een snelheid kunnen bereiken van niet meer dan 10 meter per seconde en waarmee passagiers een hoogte kunnen bereiken van niet meer dan 5 meter boven het terrein waarop het attractietoestel staat opgesteld.

Wat is een speeltoestel?

Een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt.

Certificaat van goedkeuring

Alle toestellen welke onder het WAS vallen dienen te worden voorzien van een certificaat van goedkeuring. Dit veiligheidscertificaat wordt afgegeven op basis van een keuring uitgevoerd op het toestel door een aangewezen instelling (AKI), of voorzien van een daarmee gelijkgesteld certificaat (afgegeven door een instelling in het buitenland). De veiligheid kan worden aangetoond door te voldoen aan NEN-EN 1176;2017 of via een risicoanalyse.

Tijdlijn van het WAS

  • Maart 1997: Besluit Veiligheid Attractie en Speeltoestellen (BVAS).
  • Norm EN 1176-1 t/m 1176-7
  • Norm EN 1177
  • Sinds 2004: BVAS wordt vanaf nu het WAS genoemd
  • Juni 2008: Normen worden aangepast en er worden nieuwe normdelen toegevoegd
  • Norm EN 1176-1 t/m 1176-7, 1176-10 en 176-11
  • Norm EN 1177
  • November 2017: Normen worden aangepast voor een aantal normdelen
  • Norm EN 1176-1 t/m 1176-4 en 1176-6
  • De “nieuwe normen” gelden voor alle toestellen geplaatst na november 2017